Werkplezier en weerbaarheid in de organisatie

Met de dynamische RIE kan ieder bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken

Alle onderdelen van de Dynamische RI&E

Het doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van risico’s binnen een bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.

inventarisatie

Onderzoeken van aanwezige risico’s

Evaluatie

Vaststellen van de hoogte van de risico’s

Prioritering

Risico’s prioriteit geven op basis van ernst

Plan van aanpak

Maatregelen en termijn risico's aanpakken

VOORDELEN VOOR WERKGEVERS/NEMERS

Wat levert een RI&E op?

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden.

Risico’s aanpakken
De RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Deze maatregelen gelden zowel de werkgever als de werknemers. Een RI&E kan gericht zijn op een bestaande of een nieuwe situatie.

Beluister het interview

Soorten risico's op de werkvloer

Veiligheidsrisico’s

hebben bijvoorbeeld betrekking op techniek. Hierbij gaat het om acute en zichtbare risico’s, bijvoorbeeld als een machine niet is afgeschermd en een medewerker daardoor een vinger kan verliezen. Het gevaar is onmiddellijk aanwezig.

Gezondheidsrisico's

hebben betrekking op de langetermijneffecten en zijn met apparatuur te meten. Als een medewerker een dag in een stoffige omgeving werkt is hij niet meteen ziek, maar als hij langere tijd onder zulke omstandigheden werkt kan hij wel ziek worden.

Psychosociale risico's

Psychosociale risico’s hebben meestal betrekking op complexe mix van kenmerken uit de omgeving en de persoonlijke eigenschappen en kunnen alleen onderzocht worden door het betrekken van de mensen zelf. Hierbij kan het gaan om pesten, geweld, intimidatie, discriminatie of werkdruk .

Veiligheid

Veiligheidsrisico’s hebben bijvoorbeeld betrekking op techniek. Hierbij gaat het om acute en zichtbare risico’s.

Gezondheid

Gezondheidsrisico’s hebben betrekking op de langetermijneffecten en zijn met apparatuur te meten.

Psycho-sociaal

Deze risico’s hebben meestal betrekking op een complexe mix van kenmerken uit de omgeving en persoonlijke eigenschappen

Contact opnemen