Webinar van de week van de RI&E

Hoe krijg je veilig en gezond werken tussen de oren? Volg het
programma op 25 juni 2021 van 14:30 tot 16:00

De Dynamische RI&E

Het doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van risico’s binnen een bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.

De week van de RI&E
inventarisatie

Onderzoeken van aanwezige risico’s

Evaluatie

Vaststellen van de hoogte van de risico’s

Prioritering

Risico’s prioriteit geven op basis van ernst

Plan van aanpak

Maatregelen en termijn risico's aanpakken

Webinar 2021

Van moeten naar willen

U inventariseert risico’s, voert managementsystemen in of probeert gedrag en organisatiecultuur te beïnvloeden. U onderneemt allerlei activiteiten die los staan van elkaar. Zoals het uitvoeren van veiligheidsrondes, onderzoeken van werkstress, geven van verzuimtrainingen, bespreken van risico’s in werkoverleg of het coachen van mensen op inzetbaarheid. De dynamische RI&E biedt samenhang voor al deze activiteiten.

De meeste organisaties zien de RI&E als een product. Maar de dynamische RI&E is een proces, waarbij maatwerk per afdeling of proces recht doet aan verschillen. Zo ontstaat maatwerk en is er voldoende aandacht voor de belangrijkste risico’s gericht op de specifieke werkzaamheden. Met een dynamische RI&E is het mogelijk om de activiteiten in samenhang te zien als fasen van de ontwikkeling die van nature plaatsvindt in een organisatie. Het verschil tussen het product-denken of procesdenken is hieronder geschetst:

Het product

U levert een rapport of document aan wat volgens de regels en afspraken (compliance) is opgesteld.

Het proces

Als betrokkenen inventariseert en evalueert u een risico's als activiteit

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

Over de webinar

Tijdens deze inspirerende webinar krijgt u een kijkje in de keuken. Van dialoogsessies over de veranderkundige begeleiding in de praktijk tot workshops over risicobeleving, verschillende psychologische scholen of verandermanagement. 

De rode draad van de webinar:

Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden en eigen praktijk gaan we samen aan de slag!

Schrijf u in

Dynamische RI&E webinar 2021